Omröstningen är avslutad

Omröstningen är nu avslutad. Gå längre ner för att se bidrag. Prisutdelning sker 20e mars.

Funky Rooms utmaning:

Det är dyrt att bygga nytt. För att ungdomar skall ha råd med en bostad måste lägenhetsytan göras så liten som möjligt. Kök och badrum, som kostar mycket att bygga, tar proportionellt sett stor plats. Smarta köks- och badrumslösningar på mindre ytor kan göra det billigare att bo. Därför arrangerar vi denna tävling.

Funktionsnedsatta

En grundförutsättning är att funktionsnedsatta skall kunna bo även i små lägenheter. Hur mycket plats behöver en rullstolsburen i ett badrum? Vi har bett en person att ge oss mått utifrån en reell situation. Hon klarar sig själv och vi tror att det är en förutsättning för att kunna bo i en liten lägenhet.

Svar på frågor

Om kökstävlingen:
Behöver köket vara handikappsanpassat?
Vilken höjd i taket tänker ni er, standardmått?
Kan det vara av intresse att kombinera kök o sovrum?

Köket skall vara tillgängligt för en person som är rullstolsburen. Tesen är att det här finns utrymme att spara genom smart design och uppfinningsrikedom. Se bilden på toaletten på sidan. Vi söker efter förslag till lösningar som har

– Innovativ höjd (hur kreativt och nyskapande är förslaget?)
– Användbarhet – (kan lösningen omsättas i praktik)
– Yta – hur mkt mindre kan rummet göras med lösningen

Angående rumshöjd så har vi inte diskuterat den. Men. Vi söker efter lösningar som kan göra det billigare att bygga små lägenheter… Därför är det alltid intressant att se ur föreslagna lösningar påverkar hela lägenheten.


Vad vill vi?

Ytor kan minskas på olika sätt och flera lösningar kan kanske kombineras för nå bästa resultat. Rumsliga förändringar som att krympa ytor, göra rum flexibla genom t ex kreativa vägg- och dörrlösningar kan vara vägar att gå. Tekniska innovationer där toalett, tvättställ och dusch byggs ihop finns det exempel på. Kanske kan husvagnar, husbilar och båtar, där man av ytskäl är duktiga på att finna lösningar, vara förebilder. Vi vet inte. Det är därför vi frågar.

Vi vill i tre deltävlingar få förslag på…

Badrum
Hur kan badrum formas för att minska kostnaderna, med bibehållen funktionalitet enligt illustrationen till höger. Vi söker rumsliga och tekniska lösningar och förstås gärna samverkan mellan dessa.*

Kök
Hur kan kök formas för att minska kostnaderna, med bibehållen funktionalitet. Vi söker rumsliga och tekniska lösningar och förstås gärna samverkan mellan dessa.*

Badrum/kök
Kan badrum och kök kombineras på något sätt så att de tillsammans blir mera yteffektiva? *

* Vi vill att du ritar upp ett helt rum och beskriver hur liten lägenheten kan bli som konsekvens av ditt förslag.

Hur mycket plats behövs?
Vi bad en rullstolsburen visa oss. Hjulen smordes in med karamellfärg och lämnade spår. Fotografierna uppifrån i den funktionsanpassade toan visar hur mycket plats som behövdes.

Mått i badrum

Priser – 166.500kr

Juryns pris

Badrumstävling
1:a plats, 40.000kr

Kökstävling
1:a plats, 40.000kr

Kök- & badrumstävling
1:a plats, 40.000kr

Folkets pris

Badrumstävling
1:a plats, 10.000kr
2:a plats, 4.000kr
3 – 5:e plats 500kr presentkort Malmö Live

Kökstävling
1:a plats, 10.000kr
2:a plats, 4.000kr
3 – 5:e plats 500kr presentkort Malmö Live

Kök- & badrumstävling
1:a plats, 10.000kr
2:a plats, 4.000kr
3 – 5:e plats 500kr presentkort Malmö Live

Riktlinjer & regler

Vilka får delta?
Alla kreativa och innovativa personer kan vara med och tävla, enskilt eller i grupp.

Genomförande
Juryn kommer att se till teknisk och rumslig kreativitet, möjligheter till praktiskt genomförande, samt ekonomiska effekter av förslagen. På Facebook driver du kampanj för ditt förslag. Du måste övertyga de aktiva på facebook om att ditt förslag är bäst.

Du äger själv ditt förslag. Vi får rätten att använda ditt förslag på vår hemsida samt i pressmeddelanden och andra marknadsförings- och konferenssammanhang. Vid sådana tillfällen kommer du att namnges i anslutning till ditt förslag. Vi ansvarar inte för stöld av idé efter att den skickats in till, och lagts upp på, vår hemsida och Facebook. Vi planerar att på olika sätt marknadsföra vinnarna och deras förslag med syfte att få dessa i produktion. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Hur vinner man?
Det finns två vinnare i denna tävling. En som blir juryns vinnare och en som blir folkets vinnare. Juryn utser det bidrag de tycker är bäst efter de givna kriterierna. Folkets vinnare röstas fram på UngBos Facebooksida.

Juryn
Ordförande Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson

Badrum
Inlämning avslutad
Omröstning Facebook pågår till den 12 januari

Kök
Inlämning förlängs till den 12 januari
Jurybehandling 20 januari
Omröstning Facebook start 25 januari avslutas 20 februari

Badrum/kök
Start 15 december
Inlämning 12 januari
Jurybehandling 20 januari

Omröstning Facebook start 25 januari avslutas 20 februari

Prisutdelning sker den 20e mars

Förslagen
Du kan skicka in bilder, filmer och annat som beskriver din idé på så sätt att den kan visas på vår hemsida och på Facebooksidan. De som röstar skall förstå vad du menar. För att juryn skall kunna bedöma din idé är det viktigt att tekniska och rumsliga lösningar beskrivs med måttangivelser.

Badrumstävlingen är avslutad

Tack för alla bidrag!

Kökstävlingen är avslutad

Tack för alla bidrag!

Kök & Badrumstävlingen är avslutad

Tack för alla bidrag!

Partners

Sponsorer